Home

Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam maakt zich sterk voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het Schiedamse Beatrixpark en stelt zich verder ten doel het gebruik van het stadspark door de inwoners van Schiedam en omliggende regio verder te bevorderen, alsmede het bieden van een klankbord voor gebruikers, samenwerkingspartners en beleidsmakers.

Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam is een zelfstandige vrijwilligersorganisatie en streeft naar een prettig stadspark voor alle gebruikers, voor nu en in de toekomst. De stichting ziet het park als het groene hart van Schiedam en zet zich in voor het behoud en de versterking van de kwaliteiten van het park.

Jaarlijks organiseert de stichting het lentefeest eind mei en de lampionnenoptocht begin november. Naast deze evenementen zijn er kleinere activiteiten, zoals de parkexcursies. Deze worden bekend gemaakt via huis aan huis bladen en social media (Facebook en Twitter).

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten in het park? Bezoek onze facebookpagina Vrienden van Beatrixpark Schiedam en klik op ‘vind ik leuk’.

Voor € 25,00 per jaar bent u donateur van de stichting. Dankzij uw financiële bijdrage blijft het mogelijk om leuke en leerzame activiteiten in het park te organiseren. Eenmalige financiële bijdragen zijn natuurlijk ook van harte welkom op ons rekeningnummer (IBAN NL39 RABO 0143 8307 59).

De stichting is ook op zoek naar vrijwilligers en samenwerkingspartners om de bestaande en nieuwe activiteiten in het park verder vorm te geven. Wilt u meewerken aan de instandhouding en verfraaiing van het park? Laat het ons weten!