Bestuur & Organisatie

Samenstelling van het bestuur

– Jos van Setten, voorzitter

– Cees Groeneveld, secretaris

Leon Collignon, penningmeester / interim vice voorzitter

Kjell Weewer, lid

-Jos Vermeulen, lid

Vrijwilligers onderhoud kruidentuin gezocht

De afgelopen jaren heeft het Schiedamse Beatrixpark een opknapbeurt gekregen. In het voorjaar van 2018 zijn deze werkzaamheden afgerond. Sindsdien maken steeds meer bezoekers gebruik van de faciliteiten in het park.

De heemtuin en kruidentuin zullen de komende jaren een herinrichting krijgen. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen meewerken om de kruidentuin weer te herstellen.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Leon Collignon, telefoon 06 25 210 010 / beatrixparkschiedam@gmail.com

ANBI

Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam is per 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI-status. Het RSIN/fiscaal nummer is: 814091118.

Communicatie

De stichting heeft een eigen facebook-pagina: www.facebook.com/beatrixparkschiedam. Hierop worden alle activiteiten van de stichting aangekondigd.

Verder wordt ook de website van de speeltuin Fort Drakensteijn gebruikt voor communicatie: www.fortdrakensteijn.nl (op dit moment in onderhoud, een nieuwe site volgt binnenkort)

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de deelname aan het bestuur van de stichting