Bestuur & Organisatie

Samenstelling van het bestuur

Yolande Kleiss, voorzitter

Twink Hoeksema, vice-voorzitter

Leon Collignon, penningmeester

Kees van Oorschot, secretaris

-Jos Vermeulen, lid

 

ANBI

Stichting Vrienden van Beatrixpark Schiedam is per 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling, de zogenaamde ANBI-status. Het RSIN/fiscaal nummer is: 814091118.

 

Communicatie

De stichting heeft een eigen facebook-pagina: www.facebook.com/beatrixparkschiedam. Hierop worden alle activiteiten van de stichting aangekondigd.

Verder worden ook de website en het mailadres van de speeltuin Fort Drakensteijn gebruikt voor communicatie: www.fortdrakensteijn.nl en info@fortdrakensteijn.nl.

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de deelname aan het bestuur van de stichting

 

Beleidsplan en Jaarverslagen

volgt binnenkort